huisregels

Hullabaloo  Festival behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het evenement te ontzeggen.

• 

Hullabaloo  Festival behoudt zich het recht voor om het evenementbeleid te allen tijde aan te passen.

• 

Hullabaloo  Festival behoudt zich het recht voor om bezoekers op de locatie van het evenement te registreren, op zowel beeld- als geluidsdragers. Deze opnames kunnen door de organisatie gebruikt worden, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of andere zaken) verschuldigd is aan de desbetreffende bezoekers.

• 

Bezoekers van het evenement dienen akkoord te gaan met een fouillering bij de ingang, indien verzocht.

• 

Hullabaloo  Festival is een all ages evenement. Begeleiding van bezoekers onder de 14 jaar  door een volwassene is verplicht. Bij twijfel over de leeftijd kan er altijd om een legitimatiebewijs gevraagd worden. Ben je onder de 14 en zonder begeleiding of niet in staat een geldig legitimatiebewijs te tonen, dan kan je de toegang worden geweigerd.

• 

Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs.

• 

Hullabaloo Festival is toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Waar nodig zijn er brede doorgangen en waar trappen aanwezig zijn, zorgt Hullabaloo  Festival voor aanpassing. Er zijn altijd mindervalide toiletten aanwezig. Er zijn geen aparte ruimtes voor mindervalide bezoekers. Rolstoelen en krukken zijn toegestaan.

• 

Er is voldoende zitgelegenheid aanwezig op evenementen van Hullabaloo  Festival. Voor bezoekers is het niet toegestaan een eigen stoel mee te nemen, ook als je niet in staat bent gedurende langere tijd te staan.

• 

Bezoekers met bijzondere medicijnen moeten dit melden bij de beveiliging bij de visitatie. Deze verwijzen u door naar de EHBO, hier kunt u eventueel de medicijnen achterlaten. Voor speciale situaties kun je contact opnemen met info@hullabaloofestival.nl.

• 

Eigen consumpties, flessen, blikjes, alcohol, glaswerk en brandgevaarlijke materialen zijn verboden op de locatie en mogen niet mee naar binnen worden genomen.

• 

Drugs zijn verboden. Dit geldt zowel voor eigen gebruik als voor de verkoop. Personen die in bezit zijn van drugs worden direct overgedragen aan de politie.

• 

Het bezit en/of gebruik van lachgas/distikstof(mon)oxide is strikt verboden tijdens dit evenement.

• 

Wapens zijn ten strengste verboden. Wees verstandig en laat alle voorwerpen thuis die gezien kunnen worden als wapens. Voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen.

• 

Het is verboden om commerciële activiteiten uit te oefenen op en rondom de locatie.

• 

Het bezoeken van het evenement is volledig op eigen risico.

• 

Om de veiligheid van de bezoekers ten alle tijden te kunnen garanderen en om de in-en uitstroom soepel te laten verlopen, geldt na het scannen van je ticket de regel: binnen is binnen.

• 

Hullabaloo  Festival is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of lichamelijke gesteldheid van de bezoekers.

• 

Op en rondom de locatie wordt streng gecontroleerd op ongeregeldheden. Personen die zich op welke manier dan ook misdragen worden onmiddellijk van het terrein verwijderd.

• 

Het is verboden om (semi)professionele fotoapparatuur mee te nemen naar Hullabaloo  evenementen, tenzij anders overeengekomen middels een toegewezen persaccreditatie. Een gewone (digitale) camera of een GoPro zijn wel toegestaan. Selfiesticks zijn niet toegestaan.

Het is op Hullabaloo  Festival niet toegestaan een paraplu mee te nemen.

• 

Hullabaloo  Festival is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

• 


Annulering of restitutie van eenmaal bestelde en aangeschafte tickets is niet mogelijk.

• 


Hullabaloo  Festival is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorbeschadiging.